Melk og meieriprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 18.01.2022

Denne informasjonen er ment for virksomheter som skal starte med eller driver med produksjon av melk og melkeprodukter. Det er viktig at produktene er produsert, merket og solgt i samsvar med regelverket. Alle ledd i produksjonen, fra jord til bord, har et ansvar for å sikre trygg mat.

Dere kan velge ulike løsninger for hvordan dere vil gjennomføre driften. Dere skal ha gode rutiner slik at produktene er trygge, redelige og har rett kvalitet. Internkontroll er et godt hjelpemiddel for å oppnå dette.

Mattilsynet fører tilsyn med virksomhetene for å sikre at regelverket blir fulgt.

Mer om melk og meieriprodukter

Registrering eller godkjenning

Skal virksomheten være godkjent eller registrert?

Lokalmat: Registrering og godkjenning

Godkjenning og registrering av driften din gjør du elektronisk via skjemateneste

Lokalmat: Hvordan bruke Mattilsynets skjematjeneste?

Oversikt over godkjente produkter og virksomheter

Internkontroll

Internkontroll

Hva er HACCP?

Krav til lokaler, utstyr, drift og kompetanse for meieri

Meieribransjens egne regler for god hygienepraksis 

Rå melk bør varmebehandles

Mikrobiologiske farer forbundet med melk og melkeprodukter 

Meldepliktig hendelse i næringsmiddelvirksomheter 

Prøvetaking

Mikrobiologisk prøvetaking av melk og melkeprodukter 

Nasjonale referanselaboratorium

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Merking og sporbarhet

Merking av mat

Krav til sporbarhet og krav om identifikasjons- og stempelmerking av animalsk mat 

Spesielt om merking av melk og melkeprodukter 

Lokalmat

Mer om lokalmat (småskala)

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF