Meieribransjens egne regler for god hygienepraksis

Publisert 13.12.2017     Sist endret 13.12.2017

Europeiske og nasjonale retningslinjer er bransjens mulighet til å beskrive hvordan de imøtekommer regelverkskrav.

Bransjeorganisasjoner nasjonalt eller internasjonalt gir gjennom retningslinjen utfyllende informasjon om kravene som fremkommer i regelverket og hvordan disse skal imøtekommes. Retningslinjene kan være til hjelp for bransjeorganisasjoner og enkeltvirksomheter i arbeidet med å identifisere farer som kan true mattryggheten, og hvordan disse utfordringene bør håndteres for å minimere eller fjerne risikoen for helseskadelig mat eller mat som er uegnet til konsum.

I retningslinjen gjør bransjen en generisk fareanalyse på vegne av alle. Denne må tilpasses det aktuelle anlegget hvis virksomheten tar hele eller deler av retningslinjen i bruk. Nasjonale retningslinjer er laget av næringen i Norge og anerkjent av Mattilsynet, mens europeiske retningslinjer er laget av europeiske næringsorganisasjoner og anerkjent av EU-kommisjonen.

Hvis det oppstår tvil om forståelsen eller hva som skal gjelde, er det alltid regelverket som gjelder.

Nasjonale retningslinjer

Noen nasjonale retningslinjer er åpne, og er tilgjengelige for alle, mens andre har ikke offentlig tilgang. For å få tilgang til disse nasjonale retningslinjer må dere ta kontakt med deres respektive næringsorganisasjon.

Les mer om nasjonale retningslinjer: Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis

På melkeområdet er følgende nasjonale retningslinjer anerkjente:

Nasjonale retningslinjer for småskala mjølkebedrifter er utarbeidet av Norsk Gardsost (ikke offentlig tilgang)

Nasjonale retningslinjer for hygiene i meieriindustrien er utarbeidet av TINE, Normilk, Q-meieriene, Synnøve Finden, Rørosmeieriet (offentlig tilgang).

Nasjonale retningslinjer for hygiene - PDF 

Europeiske retningslinjer

Europeiske retningslinjer er anerkjent av EU-kommisjonen. Mattilsynet har sammen med næringsorganisasjonene deltatt i prosessen med å gi kommentarer til disse retningslinjene.

EU-kommisjonens veiledere, næringens europeiske retningslinjer og register over nasjonale retningslinjer finner du på EU-kommisjonens Guidance platform - food hygiene

Europeisk retningslinje for hygiene ved gårdsnær og håndverksmessig produksjon av melk og melkeprodukter er utarbeidet av Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network, FACE. Lenken til retningslinjen: : “European Guide for Good Hygiene Practices in the production of artisanal cheese and dairy products”

Nettverk for melk og melkeprodukt

Internasjonal dairy federation, IDF er en internasjonal verdensomspennende nettverk som håndterer meierirelatert spørsmål fra jord til bord. IDF produserer blant annet publikasjoner og Internasjonal dairy federation - Fact sheets

Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network, FACE er et europeisk nettverk for lokalmat melk og melkeprodukt.

Opplysningskontoret for melkeprodukter - Melk.no gir informasjon om melk og meieriprodukter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Margrethe Hovda Røed, Seniorrådgiver seksjon hygiene og drikkevann. Tlf: 22778620


Kontaktinformasjon

Margrethe Hovda Røed, Seniorrådgiver seksjon hygiene og drikkevann. Tlf: 22778620