Meieribransjens egne regler for god hygienepraksis

Publisert 13.12.2017     Sist endret 29.01.2018

Europeiske og nasjonale retningslinjer er bransjens mulighet til å beskrive hvordan de imøtekommer regelverkskrav.

Bakgrunn

Bransjeorganisasjoner nasjonalt eller internasjonalt gir gjennom retningslinjen utfyllende informasjon om kravene som fremkommer i regelverket og hvordan disse skal imøtekommes.

Retningslinjene kan være til hjelp for bransjeorganisasjoner og enkeltvirksomheter i arbeidet med å identifisere farer som kan true mattryggheten, og hvordan disse utfordringene bør håndteres for å minimere eller fjerne risikoen for helseskadelig mat eller mat som er uegnet til konsum.

I retningslinjen gjør bransjen en generisk fareanalyse på vegne av alle. Denne må tilpasses det aktuelle anlegget hvis virksomheten tar hele eller deler av retningslinjen i bruk.

Nasjonale retningslinjer er laget av næringen i Norge og anerkjent av Mattilsynet, mens europeiske retningslinjer er laget av europeiske næringsorganisasjoner og anerkjent av EU-kommisjonen.

Hvis det oppstår tvil om forståelsen eller hva som skal gjelde, er det alltid regelverket som gjelder.

Nasjonale retningslinjer

Noen nasjonale retningslinjer er åpne, og er tilgjengelige for alle, mens andre har ikke offentlig tilgang. For å få tilgang til disse nasjonale retningslinjer må dere ta kontakt med deres respektive næringsorganisasjon.

På melkeområdet er følgende nasjonale retningslinjer anerkjente:

Europeiske retningslinjer

Europeiske retningslinjer er anerkjent av EU-kommisjonen. Mattilsynet har sammen med næringsorganisasjonene deltatt i prosessen med å gi kommentarer til disse retningslinjene.

Europeisk retningslinje for hygiene ved gårdsnær og håndverksmessig produksjon av melk og melkeprodukter er utarbeidet av Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network, FACE.

Europeisk retningslinjer for hygiene med prosessert ost.

Nettverk for melk og melkeprodukt

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Margrethe Hovda Røed, Seniorrådgiver seksjon hygiene og drikkevann. Tlf: 22778620


Les mer

Kontaktinformasjon

Margrethe Hovda Røed, Seniorrådgiver seksjon hygiene og drikkevann. Tlf: 22778620