Meldeplikt av hendelser for melkeprodukt

Publisert 04.01.2013     Sist endret 15.08.2016
varselskilt over ost
Foto: Mattilsynet

Virksomheten skal ha etablert rutiner for å varsle Mattilsynet om overskridelser av noen krav i regelverket. Disse kravene angår overskridelse av grenseverdier eller utrygge produkter.

Aktuelt regelverk:

Kravene til meldeplikt gjelder:

  1. når geometrisk gjennomsnitt viser overskridelse av grenseverdiene for kimtall i rå melk (animaliehygieneforordningen art. 3.1, jf. vedlegg III, avsnitt IX)
  2. når geometrisk gjennomsnitt viser overskridelse av grenseverdiene for somatisk celletall i rå melk (animaliehygieneforordningen art. 3.1, jf. vedlegg III, avsnitt IX).
  3. overskridelse av antibiotika (animaliehygieneforordningen art. 3.1, jf. vedlegg III, avsnitt IX).
  4. overskridelse av kimtall rå melk/behandlet melk før bearbeiding av produktene. (animaliehygieneforordningen art. 3.1, jf. vedlegg III, avsnitt IX).
  5. Virksomheten har en generell plikt til å varsle Mattilsynet dersom det anses, eller har grunn til å tro, at et næringsmiddel som er omsatt, kan være helseskadelig for mennesker. (Matlovforordningen art. 19.)

Dersom et produkt anses eller er grunn til å tro at det ikke er i samsvar med kravene til næringsmiddeltrygghet, skal det kalles tilbake fra markedet. Dersom produktet har nådd forbrukeren skal det opplyses om årsaken til at det kalles tilbake. Tilbakekalling av produkter fra markedet gjøres ved at virksomhetene sender informasjon om produktet til Mattilsynets avdelingskontor. Informasjonen skal være standardisert. Mattilsynet har laget et skjema som virksomhetene kan bruke. Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkter

Informasjonen skal legges på Matportalen.no (matlovforordningen art. 19).

Tilbaketrekking - meieriet trekker produktet tilbake fra distribusjonskjeden/butikk. Hensikten er å hindre at produkter kommer ut til forbruker. Tilbaketrekking innebærer ikke varsling av forbruker, enten fordi varen ikke er nådd forbruker eller at det ikke anses som helsefarlig produkt.

Tilbakekalling – produktet er nådd forbruker og blir kalt tilbake, ofte med bakgrunn i at man har grunn til å tro/anser at produktet kan gi helsefare.

For mer informasjon om farer forbundet med næringsmidler: Smitte fra mat og vann og  Uønskede stoffer i mat

Fant du det du lette etter?