Ny mat

Publisert 02.12.2019     Sist endret 03.05.2021

«Ny mat» er næringsmidler som ikke har blitt brukt i Norge eller de andre EØS-landene (inkluderer EU) før 15. mai 1997.

Ny mat kan for eksempel være ny-utviklede næringsmidler som fosfolipider isolert fra krill og betaglukaner isolert fra havre. Det kan være næringsmidler produsert ved bruk av ny teknologi som for eksempel UV-stråling og nanoteknologi, jordbruksprodukter som tradisjonelt har blitt brukt i andre deler av verden enn EØS, og nye planter eller dyr som vi ikke har spist før.

Ny mat må godkjennes av EU-kommisjonen og inkluderes i unionslisten over ny mat, før de kan omsettes. Dette skal sikre at ny mat er trygt å spise, og at forbrukerne får god og riktig informasjon.

Virksomhetene har ansvaret for å sette seg inn i og følge regelverket om ny mat. Mattilsynet fører tilsyn med at reglene etterleves.

Mer om ny mat

Norge har felles regler med EU om ny mat

Hva er ny mat?

Hvordan vurdere om et næringsmiddel er ny mat?

Godkjent ny mat finnes i unionslisten 

Hvordan søke godkjenning av ny mat?

Ny mat med databeskyttelse 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00