Ny mat

Publisert 01.09.2015     Sist endret 01.09.2015

Ny mat fra 1. januar 2018

EU vedtok en ny forordning om ny mat 25. november 2015 (forordning (EU) 2015/2283). Denne forordningen ble gjennomført i norsk regelverk i ny mat-forskriften 25. juli 2017. Forordningen gjelder fra 1. januar 2018.  Den nye forordningen erstatter den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97).

Se nærmere informasjon om det nye regelverket her: Implementering av ny forordning om ny mat (2015/2283)

Se informasjon om regelverksutvikling på ny mat-området under "Regelverk under utvikling".

Insekter som mat

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor. Du finner det ved å bruke søkeboksen til venstre.