Regelverksprosess

Endringer i bestemmelser om søknadsprosedyrer for ny mat iht. åpenhetsforordningen

Publisert 19.08.2021     Sist endret 20.08.2021

EU har vedtatt to forordninger som endrer de to forordningene om krav til søknader etter de to ulike søknadsprosedyrene i ny mat-forordningen:

  1. Forordning (EU) 2020/1772 endrer forordning (EU) 2017/2469 om administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10 i ny mat-forordningen (forordning (EU) 2015/2283), som er gjennomført i § 1a i ny mat-forskriften.
  2. Forordning (EU) 2020/1824 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 om administrative og vitenskapelige krav som gjelder tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland, som er gjennomført i § 1c i ny mat-forskriften.

Endringene skjer som følge av åpenhetsforordningen (forordning (EU) 2019/1381), som skal bidra til økt åpenhet i risikoanalysen. Gjennomføringen av de to nye rettsaktene avhenger av gjennomføringen av åpenhetsforordningen i norsk regelverk.

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører forordning 2020/1772 og 2020/1824 i norsk rett.

Høringsfrist 14.09.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningene må vedtas i EØS-komiteen før de kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr.1215 om ny mat.

Gjennomføring av de to forordningene i norsk regelverk avhenger av gjennomføringen av åpenhetsforordningen (forordning (EU) 2019/1381) i Norge. Gjennomføring av åpenhetsforordningen i norsk rett vil kreve Stortingets samtykke, for mer informasjon se her; Åpenhetsforordningen EFSA. Det arbeides for å fremme en proposisjon til Stortinget høsten 2021.

Dato ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Dato ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?