Faktaartikkel

Kan jeg kreve at dokumentasjonen i søknaden behandles konfidensielt?

Publisert 14.03.2019     Sist endret 14.03.2019

Du kan kreve at informasjon som du sender inn i en søknad om godkjenning av ny mat, behandles konfidensielt. Det er en forutsetning at du kan godtgjøre at offentliggjøring av den aktuelle informasjonen vil kunne skade den konkurransemessige situasjonen til virksomheten din.

Du må angi hvilke deler av informasjonen som du ønsker skal være konfidensiell og begrunne dette. Begrunnelsen må kunne etterprøves.

Det finnes en mal som du bør bruke for å begrunne konfidensiell informasjon. Denne finner du i vedlegg II til forordning (EU) 2017/2469 om krav til søknader etter den vanlige søknadsprosedyren (se § 1 a i ny mat-forskriften). Hvis du søker om et tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland, finner du malen for begrunnelse i vedlegg II til forordning (EU) 2017/2468 (se § 1 c i ny mat-forskriften).

Kommisjonen vil vurdere din anmodning om konfidensiell informasjon, og deretter informere deg om sitt standpunkt. Du har da mulighet til eventuelt å trekke søknaden innen 3 uker. I denne tidsperioden holdes informasjonen konfidensiell uavhengig av hva som er kommisjonens standpunkt. Men hvis du ikke har trukket søknaden innen 3 uker og det er uenighet, så skal kommisjonen bestemme hvilke deler av informasjonen som skal holdes konfidensiell. Hvis du trekker søknaden innen 3 uker, skal den konfidensielle informasjonen, inkludert den informasjonen det er uenighet om, ikke offentliggjøres.

Følgende informasjon kan likevel aldri være konfidensiell:

  • Navnet og adressen til søkeren
  • Navnet og beskrivelsen av det nye næringsmiddelet
  • De foreslåtte bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet
  • Et sammendrag av studiene som er sendt inn av søkeren
  • Resultatene av studiene som er utført for å dokumentere at næringsmiddelet er helsemessig trygt
  • Analysemetodene (hvis hensiktsmessig)
  • Ethvert forbud eller enhver begrensning pålagt det nye næringsmiddelet av et tredjeland

Du finner disse kravene i Forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 23 (alle søknader), § 1 a, jf. forordning 2017/2469 artikkel 4, vedlegg I og II (vanlig søknadsprosedyre), og  § 1 c, jf. forordning 2017/2468 artikkel 5, vedlegg I og II (tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland).

Fant du det du lette etter?