Faktaartikkel

Norge har felles regler med EU om ny mat

Publisert 25.02.2019     Sist endret 25.10.2019

Ny mat-forskriften inneholder reglene for omsetning av ny mat.  Forskriften gjør EUs forordninger om ny mat gjeldende i Norge.

Ny mat-forskriften er en henvisningsforskrift. Det betyr at EUs forordninger om ny mat er tatt inn i forskriften i sin helhet, og at det er i forordningene dere finner de spesifikke bestemmelsene.

Forordning (EU) 2015/2283 om ny mat er hoved-forordningen, og inneholder blant annet definisjonen av ny mat, krav til omsetning av ny mat, og framgangsmåter for godkjenning av ny mat. Forordningen begynte å gjelde 1. januar 2018.

I tillegg er det gitt nærmere regler om ny mat i såkalte gjennomføringsforordninger:

  • Forordning (EU) 2017/2469 gir detaljerte krav til innhold i søknader om godkjenning av ny mat etter artikkel 10 i forordning (EU) 2015/2283, hvordan søknaden skal presenteres, og hvordan den skal behandles av EU-kommisjonen og EFSA
  • Forordning (EU) 2017/2468 gir detaljerte krav til innhold i meldinger og søknader om godkjenning av tradisjonell mat fra tredjeland, hvordan de skal presenteres, og hvordan de skal behandles av EU-kommisjonen og EFSA
  • Forordning (EU) 2018/456 gir nærmere regler om prosedyrene for konsultasjonsprosessen for avgjørelse av ny mat-status
  • Forordning (EU) 2017/2470 er første versjon av unionslisten over ny mat. Unionslisten over ny mat endres ved nye forordninger.

Informasjon om endringer i ny mat-forskriften legges ut på temasidene om ny mat under "Regelverk under utvikling". Her finner du høringsdokumenter og informasjon om fastsatte endringer i regelverket.

Du kan også lese om ny mat på EU-kommisjonens nettsider.

Fant du det du lette etter?