Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – august 2019

Publisert 22.08.2019     Sist endret 07.01.2020

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat, og en forordning som endrer forordning 2017/2470 om unionslisten over ny mat, er under vedtakelse i EU:

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører fem nye forordninger som vil endre unionslisten over ny mat (forordning (EU)2017/2470), i norsk rett.

 

Høringsfrist: 16.09.2019
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningene må vedtas i EØS-komiteen før de kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2019/760 i EØS-avtalen

 

 27.09.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordning  2019/760 i norsk rett.

 

Forskrift 30. september 2019 nr. 1286 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

Dato: 03.10.2019
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2019/1314, forordning (EU) 2019/1294 og forordning (EU) 2019/1686 i EØS-avtalen.

 13.12.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2019/1314, (EU) 2019/1294 og (EU) 2019/1686 i norsk rett.

Forskrift 16. desember 2019 nr. 1803 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 16.12.2019
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordning (EU) 2019/1272 må vedtas i EØS-komiteen før den kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69