Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – august 2019

Publisert 22.08.2019     Sist endret 11.05.2020

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat, og en forordning som endrer forordning 2017/2470 om unionslisten over ny mat, er under vedtakelse i EU:

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører fem nye forordninger som vil endre unionslisten over ny mat (forordning (EU)2017/2470), i norsk rett.

 

Høringsfrist: 16.09.2019
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningene må vedtas i EØS-komiteen før de kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2019/760 i EØS-avtalen

 

 27.09.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordning  2019/760 i norsk rett.

 

er kunngjort på lovdata.no.

Dato: 03.10.2019
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2019/1314, forordning (EU) 2019/1294 og forordning (EU) 2019/1686 i EØS-avtalen.

 13.12.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2019/1314, (EU) 2019/1294 og (EU) 2019/1686 i norsk rett.

Forskrift 16. desember 2019 nr. 1803 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 16.12.2019
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2019/1272 i EØS-avtalen.

 30.04.2020
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningen (EU) 2019/1272 i norsk rett.

Forskrift 04. mai 2020 nr. 940 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no

 04.05.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69