Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – mars 2021

Publisert 09.03.2021     Sist endret 09.03.2021

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt elleve nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

 • Forordning (EU) 2020/1634 som godkjenner sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2020/1820 som godkjenner tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2020/1821som godkjenner et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2020/1822 som godkjenner krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2020/1993 som godkjenner selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2021/50 som godkjenner endring av bruksbetingelser og spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose/difukosyllaktose (2’-FL/DFL) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2021/51 som godkjenner endringer i bruksbetingelsene for trans-resveratrol etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2021/82 som godkjenner natriumsaltet av 6’-sialyllaktose (6’-SL) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2021/96 som godkjenner natriumsaltet av 3’-sialyllaktose (3’-SL) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2021/120 som godkjenner rapspulver fra Brassica rapa L. and Brassica napus L som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Forordning (EU) 2020/1559 som korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470)

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører 11 nye forordninger som vil endre unionslisten over ny mat (forordning (EU)2017/2470), i norsk rett.

 

Høringsfrist: 22.03.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2020/1559, forordning (EU) 2020/1634, forordning (EU) 2020/1820, forordning (EU) 2020/1821, forordning (EU) 2020/1822 og forordning (EU) 2020/1993 i EØS-avtalen

 19.03.2021
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2020/1559, (EU) 2020/1634, (EU) 2020/1820, (EU) 2020/1821, (EU) 2020/1822 og (EU) 2020/1993 i norsk rett.

Forskrift 22. mars 2021 nr. 1156 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 22.03.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2021/50, forordning (EU) 2021/51, forordning (EU) 2021/82, forordning (EU) 2021/96 og forordning (EU) 2021/120 i EØS-avtalen.

 11.06.2021
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2021/50, (EU) 2021/51, (EU) 2021/82, (EU) 2021/96, (EU) og (EU) 2021/120 i norsk rett.

Forskrift 14. juni 2021 nr. 2126 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 14.06.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, Seniorrådgiver Seksjon merking og kvalitet, tlf: 22 77 89 69