Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – september 2020

Publisert 17.09.2020     Sist endret 17.09.2020

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt åtte nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/443 av 25. mars 2020 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen hvetekimekstrakt (triticum aestivum) med høyt spermidininnhold etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/478 av 1. april 2020 som korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470)
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 av 2. april 2020 som godkjenner lakto-N-tetraose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning  (EU) 2020/500 av 6. april 2020 som godkjenner delvis avfettet chiafrøpulver (salvia hispanica) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/916 av 1. juli 2020 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for ny mat ingrediensen xylo-oligosakkarid (XOS) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning  (EU) 2020/917 av 1. juli 2020 som godkjenner infusjon (uttrekk) fra kaffeblader fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som ny mat (tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/973 av 6. juli 2020 om godkjenner endring av bruksbetingelsene for ny mat-ingrediensen proteinekstrakt fra svinenyrer etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) ) 2020/1163 av 6. august 2020 som godkjenner sopp pulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører 8 nye forordninger som vil endre unionslisten over ny mat (forordning (EU)2017/2470), i norsk rett.

 

Høringsfrist: 09.10.2020
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningene må vedtas i EØS-komiteen før de kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

 

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69