Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – september 2020

Publisert 17.09.2020     Sist endret 25.02.2021

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt åtte nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/443 av 25. mars 2020 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen hvetekimekstrakt (triticum aestivum) med høyt spermidininnhold etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/478 av 1. april 2020 som korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470)
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 av 2. april 2020 som godkjenner lakto-N-tetraose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning  (EU) 2020/500 av 6. april 2020 som godkjenner delvis avfettet chiafrøpulver (salvia hispanica) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/916 av 1. juli 2020 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for ny mat ingrediensen xylo-oligosakkarid (XOS) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning  (EU) 2020/917 av 1. juli 2020 som godkjenner infusjon (uttrekk) fra kaffeblader fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som ny mat (tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/973 av 6. juli 2020 om godkjenner endring av bruksbetingelsene for ny mat-ingrediensen proteinekstrakt fra svinenyrer etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) ) 2020/1163 av 6. august 2020 som godkjenner sopp pulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører 8 nye forordninger som vil endre unionslisten over ny mat (forordning (EU)2017/2470), i norsk rett.

 

Høringsfrist: 09.10.2020
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordningene (EU) 2020/443, (EU) 2020/478, (EU) 2020/484, (EU) 2020/500, (EU) 2020/916, (EU) 2020/917 og (EU) 2020/973 i EØS-avtalen.

 11.12.2020
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2020/443, (EU) 2020/478, (EU) 2020/484, (EU) 2020/500, (EU) 2020/916, (EU) 2020/917 og (EU) 2020/973 i norsk rett.
 

Forskrift 15. desember 2020 nr. 2900 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no

 15.12.2020
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2020/1163 i EØS avtalen.

 05.02.2021
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningen (EU) 2020/1163 i norsk rett.

Forskrift 08. februar 2021 nr. 371 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no

 08.02.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69