Faktaartikkel

Sjekk ny mat-katalogen

Publisert 25.02.2019     Sist endret 25.10.2019

På EU-kommisjonens nettsider om ny mat finnes en liste over næringsmidler hvor EØS-landene på grunnlag av informasjon de har tilgjengelig, har vurdert om er ny mat eller ikke - dvs. om de faller inn under virkeområdet til ny mat-forordningen og dermed må godkjennes for å kunne omsettes.  Listen er ikke uttømmende.

Listen kalles «Novel Food Catalogue».  Ny mat-katalogen finnes her: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en 

Ved hjelp av denne listen kan du undersøke om ny mat-status for et aktuelt næringsmiddel eller næringsmiddelingrediens har vært undersøkt tidligere av EØS-landene. Denne listen inneholder foreløpig ikke godkjent ny mat.

Vær oppmerksom på at selv om enkelte deler av en plante har blitt spist i vesentlig grad i EØS før 1997, så kan likevel andre deler av den samme planten – eller uttrekk/ekstrakter fra planten – være ny mat.

For eksempel så er frukt fra planten Citrus aurantium (bitterappelsin) ikke en ny mat. Det finnes i tillegg informasjon om at blader og blomster fra Citrus aurantium har vært brukt i kosttilskudd (dette betyr at bruk av blader og blomster fra Citrus aurantium ikke er ny mat når de brukes i kosttilskudd, mens de er ny mat når de brukes i andre næringsmidler – se ny mat-definisjonen kategori nummer 10). Bruk av andre plantedeler fra Citrus aurantium vil derimot være å anse som ny mat, med mindre det kan dokumenteres at plantedelene har vært brukt som næringsmiddelingredienser i vesentlig grad i EØS før 15. mai 1997. Det samme gjelder for ekstrakter fra alle plantedeler fra Citrus aurantium.

Fant du det du lette etter?