Faktaartikkel

Vilkår for omsetning av godkjent ny mat

Publisert 12.03.2019     Sist endret 12.03.2019

Det er bare ny mat som er godkjent og oppført i unionslisten som kan omsettes i Norge og de andre EU/EØS-landene.

Godkjenningene er generelle, det betyr at de gjelder for alle. Alle kan omsette ny mat som er oppført i unionslisten, men omsetningen må være i overensstemmelse med de vilkårene som er angitt der.

For noen ny mat-produkter er det innvilget databeskyttelse på 5 år. I denne perioden gjelder den aktuelle godkjenningen bare for søkeren, eller de søkeren har gjort avtale med. Dette forhindrer ikke at andre kan søke godkjenning av et tilsvarende produkt på grunnlag av egen dokumentasjon.

Unionslisten består av to tabeller, hvor tabell 1 inneholder en liste over godkjent ny mat med vilkår for bruk inkludert

  • Tillatte matvarekategorier og målgrupper
  • Maksimumsgrenser for tilsetning
  • Merkekrav
  • Krav om overvåking
  • Databeskyttelse

Tabell 2 inneholder en liste over spesifikasjoner av godkjent ny mat, inkludert beskrivelse/definisjon av det nye næringsmiddelet.

Du finner disse kravene i forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 6.2 og artikkel 27 – og § 1 b, jf. forordning 2017/2470.

Fant du det du lette etter?