Antibiotikaresistente bakterier

Publisert 04.12.2014     Sist endret 23.01.2018

Antibiotikaresistens er et økende problem over hele verden, også i Norge. Forebygging i helsevesen, miljøsektoren og hos produsenter av dyrefôr – i tillegg til restriktiv bruk av antibiotika i husdyrproduksjonen – har ført til at bakterier med resistens foreløpig er et begrenset problem både hos mennesker og dyr i Norge.

De siste årene er det likevel registrert en uheldig utvikling av bakterier med antibiotikaresistens hos dyr som skal bli til mat.

Mer om antibiotikaresistente bakterier på Matportalen

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Lukk

Innhold på siden