Risikovurdering

Vurdering av sannsynlighet for overføring av antimikrobiell resistens fra mat og matproduserende dyr i Norge

Publisert 14.12.2015     Sist endret 14.12.2015

I en ny vurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at det er ekstremt lite sannsynlig at vi utsetter oss for antibiotikaresistente bakterier fra de fleste norske matvarer. Videre bygger vurderingen opp under Mattilsynets tidligere anbefalinger og prioriteringer rundt antimikrobiell resistens.

Hva er kinolonresistens?

Kinoloner er en type antibiotika som av WHO er klassifisert som kritisk viktige, og som skal være forbeholdt brukt til mennesker.

Kinolonresistens er en egenskap ved visse bakterier som gjør at kinoloner ikke virker, bakteriene kan bli motstandsdyktige mot denne typen av antibiotika.

Denne resistensen kan i verste fall føre til at kinoloner ikke lenger kan brukes for å bekjempe alvorlig sykdom hos mennesker.

Mandag 14. desember leverte Vitenskapskomiteen for mattrygghet en vurdering  av sannsynlighet for eksponering av antibiotikaresistente bakterier fra matproduserende dyr og mat i Norge. Vitenskapskomiteen peker på at det er store datamangler og kunnskapshull på dette feltet.

– Førsteinntrykket er at rapporten viser at våre anbefalinger og prioriteringer har vært riktige. Vi har fokusert på hygiene i produksjon og hygiene på kjøkkenet, noe som er viktig for å unngå overføring av bakterier og resistens via mat. Videre viser rapporten at det har vært riktig å prioritere arbeid mot LA-MRSA hos svin og ESBL- og kinolonresistens hos kylling, sier Ole Fjetland, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Gode kjøkkenrutiner sikrer trygg mat

– Vi vil nå lese rapporten nøye og vi vil bruke rapporten i vårt arbeid med å videreutvikle handlingsplanen og strategiene våre for å hindre utvikling og spredning av antimikrobiell resistens, sier Fjetland.

Det er viktig å huske at maten ikke er steril og Norge er et av de landene i verden der det er lavest risiko for å bli smittet av bakterier i mat. Resistente bakterier er som andre bakterier; de dør når kjøttet stekes eller kokes. Smitte med bakterier fra rått kjøtt og annen mat forhindres ved å følge våre råd om god kjøkkenhygiene.

Les rapporten på VKMs nettsider - Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910