Årsrapporter om utbrudd av smittsomme sykdommer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Utbruddsvarsling i VESUV

Siden 2005 har Folkehelseinstituttet i samarbeid med Mattilsynet, innført webbasert utbruddsvarsling i systemet VESUV. Systemet skal benyttes ved varsling av utbrudd til Folkehelseinstituttet og ivaretar både helsetjenestens varslingsplikt og Mattilsynets frivillige rapporteringsordning. Privatpersoner må ta kontakt med sin fastlege eller kommunelegen ved spørsmål om utbrudd.

Følgende utbrudd av smittsomme sykdommer skal varsles i VESUV:

  • utbrudd av sykdommer som er meldingspliktige til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)
  • utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer med høy dødelighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate
  • utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert drikkevann)
  • særlig omfattende utbrudd
  • utbrudd i helseinstitusjoner

I tillegg ønsker Mattilsynet innrapportert alle enkelttilfeller og utbrudd av akutte forgiftninger med f.eks. histamin, kobber, sopp, alger etc., slik at all sykdom hos mennesker forårsaket av mat eller vann, blir rapportert.

Les mer om VESUV hos Folkehelseinstituttet 

Årsrapportene

Årsrapportene nedenfor viser hvilke utbrudd som er varslet i Folkehelseinstituttets og Mattilsynets system for utbruddsvarsling, VESUV. Rapportene viser hvilke smittsomme sykdommer det har vært utbrudd av i den norske befolkningen og årsaken til utbruddene, der denne er kjent.

Innhold på denne siden

Innhold på denne siden

Lukk

Innhold på denne siden