Årsrapporter om utbrudd av smittsomme sykdommer

Publisert 16.06.2016     Sist endret 19.06.2018

Disse rapportene  gir en oversikt over utbrudd varslet i Folkehelseinstituttets og Mattilsynets system for utbruddsvarsling.

Rapportene inneholder informasjon om hvilke smittsomme sykdommer som har hatt utbrudd i befolkningen og årsaken.

Innhold på denne siden

Innhold på denne siden

Lukk

Innhold på denne siden 2