Utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer i 2015

Publisert 16.06.2016     Sist endret 16.06.2016

I 2015 mottok Folkehelseinstituttet 172 varsler om mistenkte eller bekreftede utbrudd. 40 av disse var næringsmiddelbårne utbrudd.

Antall varslede utbrudd av næringsmiddelbåren sykdom har gått noe ned sammenlignet med de siste to årene. Totalt ble 483 personer rapportert syke i forbindelse med disse utbruddene i 2015.

De vanligste smittestoffene som ble angitt, var

Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet i Folkehelseinstituttets og Mattilsynets system for utbruddsvarsling, Vesuv.

Antall varslede næringsmiddelbårne utbrudd og antall syke meldt i Vesuv 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Utbrudd Syke Utbrudd Syke Utbrudd Syke Utbrudd Syke Utbrudd Syke
49 818 44 1042 62 1103 55* 939 40* 483

* Utenfor helseinstitusjon

 

Rapport: Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2015 (Folkehelseinstituttet) 

Fant du det du lette etter?