Faktaartikkel

Campylobacter

Publisert 16.10.2012     Sist endret 19.06.2020
En rå kylling holdes av to blå hansker
Foto: iStockphoto

Campylobacter er den vanligste bakterielle årsaken til diarésykdom i Norge. Slik er det også i de fleste andre europeiske land. Omtrent halvparten av de som smittes og blir syke av campylobacterinfeksjoner, skyldes smitte de har fått i utlandet.

De vanligste smittekildene til Campylobacter i Norge

  • å drikke ikke-desinfisert drikkevann
  • å tilberede eller spise fjørfeprodukter kjøpt rått, og som ved mangelfull kjøkkenhygiene kan kontaminere andre matvarer
  • dårlig hygiene under grillmåltider
  • direkte eller indirekte kontakt med husdyr eller deres avføring (storfe, sau, fjørfe, hund og katt)
  • å drikke upasteurisert melk
  • konsum av ufullstendig varmebehandlet svinekjøtt

Kilde: Folkehelseinstituttet

I Norge er Campylobacter vanlig i tarmen hos en lang rekke pattedyr og fugler, både viltlevende dyr og husdyr. Bakterien skilles ut med avføring og smitter via forurenset mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker.

Mange ulike typer

Det finnes mange ulike typer Campylobacter og flere av disse kan gi sykdom hos mennesker. Symptomene er i første rekke diaré, feber og magesmerter, som for noen kan vare i over en uke. Noen alvorlige ettersykdommer kan også forekomme.

Campylobacter forekommer i en del råvarer, både på utsiden av grønnsaker og i kjøtt. Varmebehandling dreper Campylobacter og frysing reduserer antallet bakterier. Selv om bakterien ikke er så glad i kulde, kan den overleve lenge ved kjøleskapstemperatur. Bakterien skal ikke forekomme i spiseklar mat.

Handlingsplan mot Campylobacter

I 2001 startet Norge en omfattende handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling. Det ble tatt prøver av kyllingene like før slakting og ved funn av Campylobacter ble kjøttet produktene fryst eller varmebehandlet for å fjerne smitten før salg.

Handlingsplanen har gitt gode resultater. Forekomsten av Campylobacter i kyllingprodukter er redusert og under 10 prosent av norske slaktekyllingbesetninger er nå bærere av bakterien. Dette er lavt sammenlignet med andre land i EU/EØS-området.

Fant du det du lette etter?