Faktaartikkel

Clostridium perfringens

Publisert 16.10.2012     Sist endret 01.01.2013

Bakterien Clostridium perfringens finnes i tarmen hos dyr og mennesker, og den kan påvises i jord og forurenset vann.

Bakterien kan danne sporer som tåler koking i lang tid. Spesielle stammer av bakterien kan produsere  giftstoff (enterotoksin) som fører til sykdom. Bakterien trives godt i proteinholdige matretter, og den kan oppformeres dersom matvarene holdes varm ved lav temperatur, eller nedkjøles langsomt. 

Etter konsum av mat med Clostridium perfringens kan bakteriene produsere store mengder giftstoff. Dette virker på tarmen og forårsaker diaré i løpet av det første døgnet. Symptomene kan være alvorlige, men de går vanligvis over av seg selv.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer