Rapport

Forekomst av Campylobacter spp. hos kylling som er eldre enn 50 dager ved slaktetidspunkt

Publisert 25.09.2019     Sist endret 25.09.2019

Mattilsynet gjennomførte fra 1. mai – 31. oktober 2018 en studie på forekomst av Campylobacter spp. hos kylling som slaktes når de er eldre enn 50 dager. Antallet prøver i undersøkelsen er for lavt til å kunne trekke omfattende konklusjoner, men resultatene indikerer at alder på kyllingene og mulighet for å gå ute er viktige risikofaktorer for å få smitte av Campylobacter inn i flokken. Dette er i overenstemmelse med resultater fra andre undersøkelser.

Hva undersøkte vi:Blindtarmsmateriale fra kylling som slaktes når de er eldre enn 50 dager. De som ble slaktes på gårdslakteri er ikke inkludert.
Tidsrom:

1. mai til 31. oktober 2018.

Hva lette vi etter:Campylobacter spp.
Hva fant vi:
  • 43,3 % av de undersøkte kyllingflokkene som ble slaktet i tidsrommet var smittet med Campylobacter jenuni.
  • Oppnådd alder kyllingen har ved slaktetidspunktet, og det at kyllingen har tilgang til utearealer, er to viktige risikofaktorer for at kyllingen skal smittes med Campylobacter spp.
  • Mattilsynet vil sammen med næringen jobbe for at kyllingprodusentene får informasjon om hvordan de på gården kan redusere risikoen for at deres kyllinger blir smittet med Campylobacter spp.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer