Risikovurdering

Risikorangering av smittestoffer i næringsmidler som grunnlag for Mattilsynets overvåking

Publisert 09.06.2021     Sist endret 09.06.2021

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM rangert 20 utvalgte mat- og vannbårne smittestoffer som kan være negative for folkehelsen og identifisert hvilke matvarer vi finner smittestoffene i.

Hva undersøkte VKM?

VKM rangerte risiko ut fra seks kriterier. Kriteriene var basert på forekomsten av mat- og vannbåren sykdom som kan tilskrives hvert smittestoff, alvorlighetsgraden av akutt og kronisk sykdom, andel av de smittede som blir kronisk syke, dødelighet og sannsynligheten for fremtidig økt sykdomsbyrde.

Identifiseringen av matkilder skulle blant annet avdekke i hvilke matvarer smittestoffene er påvist regelmessig, betydningen av mat som smittekilde, og hvilke risikofaktorer som kan forebygges.

VKM undersøkte mikrobiologiske og epidemiologiske data fra nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammer, forekomstundersøkelser, utbruddsundersøkelser og forskning. Utenlandske data ble undersøkt hvis det ikke fantes norske data, eller hvis de norske dataene var sparsomme.

Hva er vurderingen?

De seks høyest rangerte smittestoffene var (i fallende rekkefølge):

  • Toxoplasma gondi
  • Campylobacter spp.
  • Echinococcus multilocularis
  • Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC)
  • Listeria monocytogenes
  • ikke-tyfoid Salmonella

Ferske vegetabiler ble identifisert som en av de viktigste matvarekildene for 12 av de 20 smittestoffene, drikkevann var assosiert med åtte, og fem var knyttet til råmelk eller produkter av råmelk.

Hva gjør Mattilsynet videre? Risikovurderingen skal benyttes som en del av grunnlaget for vurdering av hvilke overvåkings- og kontrollprogrammer som Mattilsynet skal gjennomføre i årene fremover.
Overleveringsdato:9. juni 2021
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner