Faktaartikkel

Salmonella

Publisert 16.10.2012     Sist endret 10.08.2018

Salmonella er en bakterie som er vanlig hos fjørfe og gris, og som kan gi sykdom hos mennesker.

De vanligste symptomene på sykdommen er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, og mellom dyr.

Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Det samme gjelder for Sverige, Finland og Island.

De fleste nordmenn som blir syke av Salmonella, blir smittet på reise i utlandet. Antallet sykdomstilfeller har gradvis gått nedover de tre siste årene, noe som kan skyldes at det nå er mindre Salmonella i fjørfebesetninger og egg i mange europeiske land.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er viktig for å hindre at salmonellasmitte sprer seg. Hvis man har diaré bør man unngå å lage mat til andre.

Salmonellasmitte i Norge skyldes stort sett importerte matvarer, forurenset drikkevann, eller direkte eller indirekte smitte fra ville småfugl og pinnsvin.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les merPublikasjoner

Les mer