Cryptosporidier

Publisert 16.10.2012     Sist endret 18.05.2015

Cryptosporider er encellete protozoer (parasitter) nær beslektet med Giardia lamblia og amøber. I naturen finnes disse organismene vanligvis i en cysteform, kalt oocyster. Sykdommen opptrer ofte uten symptomer hvor man kvitter seg med parasitten i løpet av 3-4 uker. Reservoar for parasitten er mennesker og ulike dyrearter, spesielt storfe (kalv).

Parasitten smitter gjennom mat og vann som er forurenset med avføring. Parasittene angriper slimhinner i tarmen og kan gi diaré hos mennesker og dyr. Folk med svekket immunforsvar kan utvikle alvorlig sykdom. Det finnes ulike arter som kan ulike infeksjoner.

Les mer om cryptosporider

Folkehelseinstituttet (FHI): Cryptosporidiose

Veterinærinstituttet: Cryptosporidium og kryptosporidiose 

Fant du det du lette etter?