Ekinokokker

Publisert 16.10.2012     Sist endret 28.11.2017

Revens dvrgbendelrom (Echinococcus multilocularis) er en parasitt som lever i tarmen til ulike rovdyr, hovedsakelig rev, som skiller ut egg i avføringen. Dersom eggene tas opp (spises) av andre dyr eller mennesker, kan det utvikles parasittblærer i indre organer. Denne sjukdomstilstanden er svært alvorlig. Parasitten ble i 2011 påvist hos rev flere steder i Sverige, men er ennå ikke påvist i Norge eller Finland.

Matportalen: Trygt å spise norske bær 

Folkehelseinstituttet (FHI): Ekinokokkose

Veterinærinstituttet: Fakta om revens dvergbendelmark (echinococcus multilocularis)

Smittskyddsinstitutet: bedömning avseende risken att smittas med rävens dvärgbandmask i Sverige 

VKM: Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm til fastlands-Norge og helseeffekter for befolkningen  

 

Fant du det du lette etter?