Virus i mat og drikke

Publisert 02.12.2019     Sist endret 09.06.2021

Mat og vann kan være en smittekilde for sykdomsfremkallende virus. Smitte kan skje ved forurensing av næringsmidler med virus fra syke personer. Virus formerer seg ikke i mat eller vann, men kun et lite antall viruspartikler kan være nok til å gi sykdom.

Forebyggende tiltak er desinfeksjon av drikkevann, bruk av rent vanningsvann, unngå at personer som skiller ut virus håndterer mat og å sikre at skjell dyrkes i rene sjøområder.

Virksomheter som produserer, importerer eller omsetter næringsmidler skal sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem uegnet til konsum. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene har systemer som sikrer oppfyllelse av kravene i næringsmiddelregelverket.

Mattilsynet ønsker melding fra deg dersom du er blitt syk av maten:

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen: Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd

Se også mer relevant informasjon om temaet her:

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd.

Les mer om tilbaketrekning av varer fra markedet i artikkelen Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter

Listen over varer som er trukket fra markedet finnes på Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev