Bruk av ernærings- og helsepåstander på spesialmat

Publisert 24.10.2012     Sist endret 12.10.2020

Regelverket om ernærings- og helsepåstander gjelder også for produkter regulert under regelverket for næringsmidler til særskilte grupper. Unntaket er der det er produktspesifikke bestemmelser om bruken av påstander i regelverket.

Slike produkter skal merkes med hvilken brukergruppe produktet er ment for, og hvilke egenskaper produktet har som gjør at det er egnet til akkurat denne brukergruppen. Regelverket som regulerer dette er mer spesielt enn det generelle regelverket om ernærings- og helsepåstander.

Med noen svært få unntak er det for eksempel ikke tillatt å bruke påstander på morsmelkerstatninger. Unntakene gis i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper (forordning (EU) 2016/127). Se også Mattilsynets veileder veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander

Fant du det du lette etter?