Bruk av ernærings- og helsepåstander på spesialmat

Publisert 24.10.2012     Sist endret 25.05.2018

Regelverket om ernærings- og helsepåstander gjelder også for produkter regulert under regelverket for næringsmidler til særskilte grupper. Unntaket er der det er produktspesifikke bestemmelser om bruken av påstander i regelverket.

Slike produkter skal merkes med hvilken brukergruppe produktet er ment for, og hvilke egenskaper produktet har som gjør at det er egnet til akkurat denne brukergruppen. Regelverket som regulerer dette er mer spesielt enn det generelle regelverket om ernærings- og helsepåstander.

Med noen få unntak er det for eksempel ikke tillatt å bruke ernærings- og helsepåstander om morsmelkerstatninger. Unntakene gis i regelverket for morsmelkerstatning og tilskuddsblanding, jf. § 14, 4 ledd i forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

Se også .

Fant du det du lette etter?