Spørsmål og svar

Hvordan vurderes god opplysningspraksis ved merking og markedsføring?

Publisert 29.11.2019     Sist endret 13.01.2020

Betegnelsen, informasjon i tilknytning til betegnelsen, ingredienslisten og eventuelle frivillige illustrasjoner gir forbrukerne informasjon om hva som inngår i en matvare og karakteren til produktet. Forbrukerne skal gjennom merkingen forstå hvilken matvare det dreier seg om. Hensikten med merking av matvarer er å gi forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon, slik at de kan velge varer ut fra sine ønsker og behov.

God opplysningspraksis skal sikre at forbruker ikke villedes. Vurdering av om merkingen er villedende må gjøres ved en helhetsvurdering. I vurderingen må det sees på hvilke forventninger en alminnelig opplyst forbruker har. Illustrasjoner, farge, skrift, pakningsstørrelse og hylleplassering bidrar til å skape forventninger. Illustrasjoner kan eksempelvis gi inntrykk av at matvaren er fremstilt av bestemte ingredienser, er fremstilt på en bestemt måte, eller har en særlig bruksgruppe.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer