Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19

Publisert 23.06.2011     Sist endret 09.11.2012

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert helseeffekter ved bruk ac den probiotiske bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 i barnegrøt. Konklusjonen er at denne bakterien ikke er tilstrekkelig karakterisert og det er ikke godt nok dokumentert at F19 ikke medfører risiko for overføring av antibiotikaresistens.

Bruken av probiotika har økt kraftig de siste årene og har også blitt introdusert til nye brukergrupper, blant annet til små barn. Probiotika er for eksempel brukt i industrifremstilte barnegrøter.

Det er i dag to barnegrøter som inneholder den aktuelle bakteriestammen, Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19, på det norske markedet og disse er vurdert i VKMs rapport. Rapporten konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å hevde at den aktuelle bakteriestammen har positive helseeffekter, og det er derfor ikke vist at F19 har probiotisk effekt. Da det heller ikke finnes relevante studier av den aktuelle bakteriestammen hos barn som omhandler negative helseeffekter, kan ikke dette vurderes.

VKM er ikke generelt kritisk til bruk av probiotika i mat, men uttrykker bekymring for hva det vil si for små barn å få i seg daglige doser i store mengder av én spesiell bakteriestamme når bakteriefloraen i tarmen deres ikke er fullt etablert og immunsystemet ikke er ferdig utviklet.

All mat skal være trygg. I følge regelverket skal også bearbeidet kornbasert barnemat til småbarn framstilles av ingredienser hvor det ved generelt aksepterte vitenskapelige data er fastslått at de er egnet til å inngå i kosten til småbarn. Mattilsynet vil legge rapporten til grunn slik at produkter som ikke oppfyller kravene i regelverket blir gjenstand for forvaltningsmessig oppfølging.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Siri Berntsen Svinddal, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Siri Berntsen Svinddal, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret