Regelverksprosess

Revisjon av barnematdirektivet

Publisert 20.01.2020     Sist endret 15.12.2020

Det foregår et arbeid i EU-kommisjonen med å fremme et utkast til forordning for bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat.

Kommisjonen gjør et grundig arbeid i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen. Innovasjon har de siste årene medført et bredere utvalg av produkter til sped- og småbarn.

Et omfattende kartleggingsarbeid i regi av "Joint Research Centre" (JRC) er utført. JRC har innhentet og sammenstilt nasjonale og internasjonale ernæringsmessige retningslinjer og anbefalinger for sped- og småbarn. De har også gjort rede for betydningen disse produktene har i kostholdet til sped- og småbarn i ulike geografiske områder.

EFSA-vurderinger legges til grunn for revisjonsarbeidet. Vurderingen «Appropriate age range for introduction of complementary feeding into an infant’s diet» er ferdigstilt. Denne   omhandler anbefalt tidspunkt for introduksjon av fast føde hos spedbarn.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Den kommende forordningen er under diskusjon i EU.

 

Januar 2020 
Forordningen vil bli sendt på høring med 3 måneders høringsfrist.

 

Vinter/vår 2021-2022 
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett.

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen. 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, Seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 70