Vurdering av LGG brukt i mat til barn under tre år

Publisert 15.06.2007     Sist endret 09.11.2012

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) opprettholder sitt standpunkt om at det ikke foreligger tilstrekkelig med data til å kunne anbefale bruk av Lactobacillus rhamnosus (LGG) i morsmelkerstatning og barnemat når disse produktene er tenkt brukt daglig. Anbefalingen gjelder barn fra fire måneder og opptil tre år.

Sakens bakgrunn

Basert på vurderinger foretatt av VKM i 2005 (Risk assessment on use of Lactobacillus rhamnosus (LGG) as an ingredient in infant formula and baby foods) konkluderte Mattilsynet med at Nutramigen 1 med LGG ikke kunne omsettes til spedbarn fra null til fire måneder med kumelk- og soyaproteinallergi. På samme grunnlag mente Mattilsynet at heller ikke Nutramigen 2 med LGG kunne omsettes på det norske markedet. Nutramigen 2 med LGG er en tilskuddsblanding til barn fra fire til seks måneder med kumelk- og soyaproteinallergi. Den siste avgjørelsen ble påklaget.

Mattilsynet ba derfor VKM om å foreta en ny risikovurdering basert på nye data som ble lagt fram i klagen. Se bestilling til VKM lenger ned i teksten og lenke til ny risikovurdering fra VKM i høyre spalte.

Innholdet i risikovurderingen

VKM opprettholder sin konklusjon om at det ikke foreligger data vedrørende effekt og sikkerhet som er tilstrekkelig til å anbefale bruk av LGG i morsmelkerstatning eller barnemat til spedbarn og småbarn mellom fire måneder og tre år, så lenge produktene er beregnet for daglig bruk.

Bekymringen for de mulige langtidseffektene på tarmfloraen vektlegges i rapporten. Barns tarmflora er ikke fullt ut etablert før ved 2-årsalderen. Forhold som påvirker sammensetningen av tarmfloraen i denne fasen kan påvirke hvordan tarmfloraen utvikles, også senere i livet.

VKM har gått i gjennom og vurdert den innsendte informasjonen fra klager i tillegg til annen relevant litteratur som er publisert etter at den første risikovurderingen forelå.

Klagen avgjort

På bakgrunn av den ovenfor nevnte risikovurderingen har Mattilsynets hovedkontor valgt å opprettholde vedtaket om at Nutramigen 2 med LGG ikke kan omsettes på det norske markedet. Se lenke til informasjon om dette i høyre spalte.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Ny vurdering av LGG i barnemat 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, rådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, rådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret