Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 17.02.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Kort og overordnet om regler for tilsetning av vitaminer mineraler og visse andre stoffer 14.04.2020 PDF
Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF
Trygt innhold vitaminer og mineraler i kosttilskudd 08.06.2017 PDF
Veileder til kosttilskuddsforskriften 03.01.2013 PDF

Regelverk og veiledning