Risikovurdering

"Andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd

Publisert 20.03.2018     Sist endret 30.04.2019

Det er usannsynlig at mikroorganismer i kosttilskudd har negative helseeffekter for friske mennesker med moden tarmflora. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), som har vurdert risiko ved ulike stammer av 12 mikroorganismer.

Lenke til VKMs artikkel og risikovurderinger 

Hva undersøkte VKM?12 ulike mikroorganismer i kosttilskudd. Samtlige finnes i kosttilskudd som selges i Norge.
Tidsrom:2016
Hva lette VKM etter?

Er det helsefare knyttet til bruk av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler?

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. De tilsettes i hovedsak til kosttilskudd, men også til andre næringsmidler for eksempel, energidrikker og sportsprodukter.

Hva er VKMs konklusjon?
  • Det er usannsynlig at mikroorganismer i kosttilskudd har negative helseeffekter for friske mennesker med moden tarmflora.
     
  • Vi mangler fortsatt data om uønskede langtidsvirkninger ved bruk av mikroorganismer til spedbarn og småbarn (0-36 måneder).
Fant du det du lette etter?