Faktaartikkel

Eksport av fiskemel, fiskeolje og fiskeproteiner i bulk til humant konsum

Publisert 02.05.2017     Sist endret 25.07.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fiskemel, fiskeolje og fiskeproteiner i bulk til humant konsum.

Sertifikater

Eksport av fiskeolje til humant konsum

Eksport av fiskemel, fiskeprodtein med videre til humant konsum

Sertifikatene utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS) dersom produsenten har et godkjenningsnummer fra Fiskebruksregisteret.

Dersom det er et annet godkjenningsnummer, utstedes sertifikatene utenfor MATS. Eksportør må kontakte et av Mattilsynets avdelingskontor for å få tilsendt rekvisisjonen og sertifikatet som utfyllbar-pdf. Behandling av rekvisisjonen gjøres ved henvendelse til produsentens avdelingskontor. Utstedelse av sertifikatet gjøres ved henvendelse til et av Mattilsynets sertifikatkontorer.

Attestene utstedes på rødt spesialpapir. Utstedelse av sertifikatet medfører et gebyr, se gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter.

Vær oppmerksom på

Eksportør oppfordres til å be sin kunde undersøke om dokumentene aksepteres av mottakerlandet.

Råstoffet til disse produktene må være produsert etter regelverk for humant konsum og på et anlegg som har tillatelse til å produsere næringsmidler.

Legg merke til at fiskemelet kun skal bestå av fisk. Dersom fiskemelet inneholder proteiner fra pattedyr (for eksempel hval), kan ikke attesten benyttes.

Eksport av kosttilskudd

Ved eksport av kosttilskudd (ferdigpakket og dosert i små oppmålte mengder), se eksport av kosttilskudd.

Fiskeoljekapsler i storhusholdningspakninger (for eksempel på 10 kg) regnes også som kosttilskudd i og med at oljen selges i dosert form.

Fant du det du lette etter?