Regelverksprosess

Endring av listene for hvilke vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes i kosttilskudd

Publisert 23.11.2020     Sist endret 07.09.2021

Forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd gjennomfører direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd i norsk rett.

Direktiv 2002/46/EF inneholder lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette til kosttilskudd (i vedlegg 1), og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene (i vedlegg 2).

Det kan inkluderes nye vitaminer, mineraler og forbindelser av disse på listene, dersom forbindelsen er helsemessig trygg og har god biotilgjengelighet.

En ny rettsakt (SANTE/10292/2020) er under utarbeidelse i EU som vil tillate bruken av henholdsvis nikotinamidribosidklorid (nikotinamid) og magnesiumsitratmalat (magnesium) i kosttilskudd. Disse forbindelsene vil bli ført inn i vedlegg 2 i kosttilskuddsdirektivet.

Den nye rettsakten vil også endre den angitte måleenheten for kobber i vedlegg 1 i kosttilskuddsdirektivet fra mikrogram (µg) til milligram (mg). Måleenheten for kobber i matinformasjonsforordningen (forordning (EU) nr. 1169/2011) er angitt i milligram (mg), derfor bør måleenheten for kobber være tilsvarende i kosttilskuddsdirektivet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

Desember 2020 
 
Utkast til rettsakten vil snart bli sendt på høring med seks ukers høringsfrist.

 

Høringsfrist: 12.01.2021
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 09.07.2021
 
Rettsakten ble tatt i forskrift om kosttilskudd og er gjeldende i norsk rett.
 06.09.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50