Faktaartikkel

Feil i vedlegg i forskrift for vitamintilsetning mv. til næringsmidler

Publisert 04.05.2020     Sist endret 04.05.2020

Vi gjør oppmerksom på at det er feil i noen av vedleggene i forskrift om vitamintilsetningen mv. til næringsmidler. Feilene vil bli rettet opp ved første oppdatering av vedleggene i forskriften.

Riktig tekst framkommer av kulepunktene i teksten nedenfor

Vedlegg 1

Det er feil vedrørende vitamin K i næringsmiddelkategorien «Måltidserstattere for vektkontroll (Produkter som er merket og markedsført som en erstatning for 1-2 hovedmåltider)»

 • benevnelsen for vitamin K skal være µg (mikrogram).

Det er feil vedrørende vitamin K, vitamin B6 og jod i næringsmiddelkategorien «Juniormelk (1-3 år)».

 • benevnelsen for vitamin K skal være µg (mikrogram)
 • benevnelsen for vitamin B6 skal være mg (milligram)
 • benevnelsen for jod skal være µg (mikrogram)

Vedlegg 3

Det er feil verdi for lykopen i kategorien «kosttilskudd»

 • samlet maksimalt innhold i produktet skal være 15 mg per anbefalt døgndose

Vedlegg 4

Det er feil i vedlegg 4, første del, Kosttilskudd og vedlegg 4, andre del Andre næringsmidler enn kosttilskudd.

Dette vil bli rettet opp slik:

 • Vedlegg 4, første del, Kosttilskudd
  Punktene 10-12 i vedlegg 4 for Kosttilskudd kan eventuelt erstattes av en spesifikasjon for identitet og renhet med E-nummer eller av en spesifikasjon fra et anerkjent organ, for eksempel European Pharmacopoeia (Ph. Eur.), Food Chemicals Codex (FCC) eller United States Pharmacopeia (USP)
   
 • Vedlegg 4, andre del Andre næringsmidler enn kosttilskudd
  Punktene 9-11 i vedlegg 4 for Andre næringsmidler enn kosttilskudd kan eventuelt erstattes av en spesifikasjon for identitet og renhet med E-nummer eller av en spesifikasjon fra et anerkjent organ, for eksempel European Pharmacopoeia (Ph. Eur.), Food Chemicals Codex (FCC) eller United States Pharmacopeia (USP).

Vi ønsker fortsatt, slik det er beskrevet i punkt 13 og punkt 12 i vedlegg 4 for henholdsvis Kosttilskudd og Andre næringsmidler enn kosttilskudd at melder/søker legger ved toksikologiske studier og vurderinger av stoffet/stoffene som det sendes melding eller søknad om, og melderens eller søkerens vurdering av hvorfor disse studiene og vurderingene er relevante.

Fant du det du lette etter?