Ingredienser i kosttilskudd

Publisert 30.11.2012     Sist endret 25.10.2018

Kosttilskudd skal inneholde ingredienser som ikke er helsefarlige å bruke ved den anbefalte døgndosen.

Ingredienser i kosttilskudd kan være vitaminer og mineraler, såkalte "andre stoffer", aminosyrer, tilsetningsstoffer etc.

Vitaminer og mineraler

Kosttilskudd kan bare inneholde tillatte vitaminer og mineraler. Hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt, og etablerte minimums- og maksimumsgrenser finnes i vedlegg 1 i kosttilskuddforskriften.

Se også: Veileder trygt innhold vitaminer og mineraler i kosttilskudd 

De kjemiske forbindelsene som brukes som kilde til vitaminer og mineraler skal være helsemessig trygge og foreligge i en form som kroppen kan ta opp. For å sikre dette er det etablert en positivliste over forbindelser som er tillatt å tilsette til kosttilskudd. Se vedlegg 2 i kosttilskuddforskriften.

Aminosyrer

Tilsetning av aminosyrer er regulert i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler § 6. Tilsetting av aminosyrer til kosttilskudd skal vurderes av Mattilsynet før produktet kan omsettes. Nærmere informasjon om krav til søknad om tilsetning av aminosyrer til næringsmidler finnes på våre nettsider om berikning.

«Andre stoffer»

Spesielle regler om sammensetning og grenseverdier for ingredienser er foreløpig bare gitt for kosttilskudd med vitaminer og mineraler. Inntil slike bestemmelser foreligger for andre stoffer i kosttilskudd, som f.eks. urter, urteekstrakter, fettsyrer, aminosyrer, alger etc., gjelder generelle næringsmiddelbestemmelser.

Kosttilskudd skal ha en fysiologiskog/ eller en ernæringsmessig effekt. Produktet skal derfor inneholde aktive ingredienser i en så stor mengde at effekten oppnås uten å være helseskadelig.

Mattilsynet har foreslått en forskrift som skal regulere tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler i Norge. Informasjon finnes under regelverksprosessen: Nasjonal forskriftsbestemmelse av «andre stoffer» i kosttilskudd/næringsmidler

Tilsetningsstoffer

Kosttilskudd er næringsmidler. Bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd er regulert på samme måte som i andre næringsstoffer.  Les mer på Temaside for tilsetningsstoffer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret