Ingredienser i kosttilskudd

Publisert 30.11.2012     Sist endret 22.02.2021

Kosttilskudd skal inneholde ingredienser som ikke er helsefarlige å bruke ved den anbefalte døgndosen.

Ingredienser i kosttilskudd kan være vitaminer og mineraler, såkalte "andre stoffer", tilsetningsstoffer etc. Det er fra 1. januar 2020 innført nye vilkår for tilsetning av visse «andre stoffer» til kosttilskudd.

Vitaminer og mineraler

Kosttilskudd kan bare inneholde tillatte vitaminer og mineraler. Hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt, og etablerte minimums- og maksimumsgrenser finnes i vedlegg 1 i kosttilskuddforskriften.

Se også: Veileder trygt innhold vitaminer og mineraler i kosttilskudd 

De kjemiske forbindelsene som brukes som kilde til vitaminer og mineraler skal være helsemessig trygge og foreligge i en form som kroppen kan ta opp. For å sikre dette er det etablert en positivliste over forbindelser som er tillatt å tilsette til kosttilskudd. Se vedlegg 2 i kosttilskuddforskriften.

Tilsetning av visse «andre stoffer»

Tilsetning av visse «andre stoffer» til kosttilskudd er regulert i Forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Se vedlegg 3 i forskriften om vitamintilsetning mv. til næringsmidler for hvilke «andre stoffer» og under hvilke vilkår disse kan tilsettes i kosttilskudd.

Tilsetningsstoffer

Kosttilskudd er næringsmidler. Bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd er regulert på samme måte som i andre næringsstoffer.  Les mer på Temaside for tilsetningsstoffer

«Ny mat»

Kosttilskudd  kan være ny mat i seg selv, eller inneholde ingredienser som er «ny mat».

Fant du det du lette etter?