Ingredienser i kosttilskudd

Publisert 30.11.2012     Sist endret 21.01.2013

Kosttilskudd skal kun inneholde ingredienser som ikke er helsefarlige å bruke ved den anbefalte døgndosen.

Ingredienser i kosttillskudd kan være vitaminer og mineraler, såkalte "andre stofferr", aminosyrer, tilsetningsstoffer etc.

Vitaminer og mineraler

Kosttilskudd kan bare inneholde tillatte vitaminer og mineraler. Hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt, og gjeldende minimums- og maksimumsgrenser for de enkelte, finnes i vedlegg 1 i kosttilskuddsforskriften.

De kjemiske forbindelsene som brukes som kilde til vitaminer og mineraler skal være helsemessig trygge og foreligge i en form som kroppen kan ta opp. For å sikre dette er det etablert en positivliste over forbindelser som er tillatt å tilsette til kosttilskudd. Se vedlegg 2 i kosttilskuddsforskriften.

Aminosyrer

Tilsetning av aminosyrer er regulert i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler § 6. Tilsetting av aminosyrer til kosttilskudd skal vurderes av Mattilsynet før produktet kan omsettes. Nærmere informasjon om krav til søknad om tilsetning av aminosyrer til næringsmidler finnes på våre nettsider om berikning.

«Andre stoffer»

Spesielle regler om sammensetning og grenseverdier for ingredienser er foreløpig bare gitt for kosttilskudd med vitaminer og mineraler. Inntil slike bestemmelser foreligger for andre stoffer i kosttilskudd, som f.eks. urter, urteekstrakter, fettsyrer, aminosyrer, alger etc., gjelder generelle næringsmiddelbestemmelser.

Kosttilskudd skal ha en fysiologiskog/ eller en ernæringsmessig effekt. Produktet skal derfor inneholde aktive ingredienser i en så stor mengde at effekten oppnås uten å være helseskadelig.

Stoffer klassifisert som legemidler

Det er ikke alltid enkelt å vite om et produkt er kosttilskudd eller om det er et legemiddel. Produkter kan være legemidler pga funksjon (innhold/egenskaper) eller presentasjon (merking og markedsføring).

Inneholder produktet legemiddelstoffer eller urter som er klassifisert som legemidler, må Statens Legemiddelverk klassifisere produktet for å avklare om det er et legemiddel eller et ikke- legemiddel. Det er virksomheten selv som skal sende produktet inn til klassifisering før det omsettes.

Ved klassifisering vurderer legemiddelverket de aktuelle produktene enkeltvis. Dersom produktet vurderes som et ikke-legemiddel må det allikevel vurderes om produktet kan være helsefarlig eller ikke ved bruk som kosttilskudd.

På nettsidene til Statens legemiddelverk finnes legemiddellisten og urtelisten i Forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten). Listene er eksempellister og ikke uttømmende. Er det tvil om hvorvidt en plante eller et stoff er å anse som et legemiddel, må Legemiddelverket kontaktes.

Produkter som inneholder urter/planter/stoffer som er klassifisert som reseptpliktig legemiddel vil i de aller fleste tilfeller bli klassifisert som legemiddel.

Enkelte legemiddelstoffer har vært vurdert av legemiddelverket på generell basis. Dette gjelder bl.a. koffein, koenzym Q10 og omega-3 fettsyrer. Les egne avsnitt om bruk av disse stoffene i kosttilskudd.

Koffein

Kosttilskudd som inneholder koffein i mengder over 300 mg/døgndose skal klassifiseres av Statens legemiddelverk før omsetning.

Les mer hos Legemiddelverket: Klassifisering av koffeinholdige produkter

Omega-3 fettsyrer

I legemiddellisten er omega-3 fettsyrer i døgndoser over 3 g er klassifisert som legemiddel.

EFSA (European Food Safety Authority) har gjort en vurdering av de marine omega-3 fettsyrene DHA, EPA og DPA som ble publisert 27. juli 2012.  EFSA konkluderte med at et inntak av tilskudd med både EPA og DHA i doser opp til omtrent 5 g per dag, og EPA alene i doser opp til 1,8 g per dag, ikke ser ut til å medføre helseskader for voksne. Tilskudd med DHA alene ser ut til å være helsemessig trygt i doser opp til 1 g per dag.

Mattilsynet følger EFSAs vurderinger mhp tillatte mengder av omega-3 i kosttilskudd.

Kosttilskudd med innhold av Koenzym Q10 (ubiquinon og ubiquinol)

I legemiddellisten er koenzym Q10 i døgndoser over 30 mg er klassifisert som legemiddel.

Statens legemiddelverk har vurdert produkter som inneholder 100 mg koenzym Q10 pr døgndose og konkludert med at dersom formålet med produktene ikke er å påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, metabolsk eller immunologisk virkning, vil ikke produkter med 100 mg koenzym Q10 pr døgndose anses som et legemiddel på bakgrunn av innholdet.

Mattilsynet aksepterer derfor kosttilskudd som inneholder opp til 100 mg koenzym Q10 (ubiquinon og ubiquinol) pr. døgndose.  Dersom det i senere tid viser seg at produktet kan medføre en helserisiko, vil Mattilsynets konklusjon bli vurdert på nytt.

Skal kosttilskudd med koenzym Q10 tas sammen med medisiner, bør fastlegen rådspørres på forhånd.

Tilsetningsstoffer

Kosttilskudd er næringsmidler. Bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd er regulert på samme måte som i andre næringsstoffer.  Les mer på Temaside for tilsetningsstoffer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret