Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitamin E og vitamin B6 i kosttilskudd

Publisert 31.05.2016     Sist endret 05.12.2019

Mattilsynet vurderer om det er behov for å revidere de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften.

De nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler som var fastsatt i den tidligere vitamin- og mineraltilskuddforskriften fra 1986 ble videreført i forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd i 2004.

Arbeidet med å utarbeide felles maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler startet i EU i 2006, men dette arbeidet stoppet midlertidig opp i 2009 og det er fortsatt usikkert når det vil starte opp igjen.

Mattilsynet vil i påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurdere behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Mattilsynet vurderer nå vitamin E og vitamin B6.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn; øvre sikre inntaksnivå for vitaminer og mineraler og inntak fra andre kilder i kosten. Det tas også hensyn til  referanseinntaket for populasjonen (anbefalt inntak).

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til prosessen med revidering av de nasjonale maksimumsgrensene. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling av inntaksberegninger og eksponeringsscenarier

Bestilling til VKM av inntaksberegninger og eksponeringsscenarier for vitamin E og vitamin B6 i kosttilskudd.

Mattilsynet tar i mot innspill til bestillingsteksten. Innspill må sendes skriftlig innen 14. juni. Formålet med denne høringen er at bransjen og andre interessenter kan korrigere eventuelle feil eller mangler i bestillingsteksten.

 

Frist:  14.06.2016
 
Endelig bestilling til VKM

 

 16.06.2016
 
VKM publiserer

VKM publiserer inntaksberegninger og eksponeringsscenarier for vitamin E og vitamin B6 i kosttilskudd.

Les VKM-vurderingen om vitamin E og vitamin B6
 

 07.03.2017
 
Høring

Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre kosttilskuddforskriften.

Eventuelle endringer i kosttilskuddforskriften vil sendes på høring.

Juli 2017 
 
Vurdering av høringssvar og forslag til forskrift

Mattilsynet sammenstiller og vurderer høringsinnspill.

2019 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter forskrift om endring i kosttilskuddforskriften.

Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Dato: ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, tlf. 22778969