Tilsynsrapport

Undersøkelse av nordiske forbrukeres kunnskaper om, holdninger til og bruk av kosttilskudd

Publisert 07.03.2011     Sist endret 30.11.2012
Forskjellige typer kosttilskudd.
Forbrukerne mener at de har liten eller ingen generell kunnskap om kosttilskudd, viser en undersøkelse.  Foto: Mattilsynet

Næringsmiddelmyndighetene i de nordiske landene har gått sammen om et prosjekt om forbrukernes syn på kosttilskudd. Myndighetene har ønsket å få belyst hvor mye forbrukerne i de enkelte landene vet om kosttilskudd, og hvilke holdninger de har til kosttilskudd.

Analysefirmaet YouGov har foretatt en undersøkelse basert på intervjuer med utvalgte forbrukere i de enkelte nordiske land. Resultatene fremgår av rapporten ”Food supplements in the Nordic countries – Results from surveys among consumers in the Nordic countries”.

Undersøkelsen viser at flertallet av de spurte forbrukerne selv mener at de har liten eller ingen generell kunnskap om kosttilskudd. Når forbrukerne ble spurt om de kjenner til de stoffene som er mest vanlig i kosttilskudd, kjenner de til flere av disse. Forbrukeren kjenner særlig til vitamin C, vitamin B, omega-3 fettsyrer, jern, vitamin D og vitamin A, selv om det er forskjeller i de enkelte landene. Kvinner har generelt større kjennskap til stoffene enn menn.

Undersøkelsen viser også at en del nordiske forbrukere inntar kosttilskudd.

Flere av forbrukerne i undersøkelsen er skeptiske til kosttilskudd og til kosttilskuddbransjen. Det er likevel særlig de forbrukerne som ikke bruker kosttilskudd selv som gir uttrykk for at de har minst kunnskap om og minst tillit til kosttilskudd og kosttilskuddbransjen.

Med hensyn til salgskanaler stoler forbrukerne mest på apoteker, helsekostbutikker og supermarkeder, mens det er mest skepsis overfor salg via internett, postordrefirma og telefonsalg.

Forbrukerne angir at de henter informasjon om kosttilskudd særlig fra apotek og helsekostbutikker, men også fra internett, artikler i ukeblader og fra venner og kollegaer. Forbrukerne henter ikke mye informasjon fra myndighetene eller medisinsk ekspertise, men dette er likevel de kildene de har størst tillit til, i tillegg til apotek.

Forbrukerne har stor tillit til myndighetene, og forventer at myndighetene sørger for tilstrekkelig lovgivning og kontroll av produktene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret