Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 26.11.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF
Matmerking - Veiledning om god opplysningspraksis 11.04.2018 PDF
Matmerking - opplysninger om allergener 13.03.2017 PDF
Informasjon om allergener for ikke-ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF

Regelverk og veiledning