Medisinske næringsmidler

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Medisinske næringsmidler er laget for å inngå i kostbehandling av pasienter, og har ofte en spesiell sammensetning. Eksempler på medisinske næringsmidler er sondeernæringsprodukter, næringsdrikker og næringskomponenter (ofte pulver). Produktene lages til voksne og barn og kan for eksempel brukes i ernæringsbehandling av kreft, generell underernæring og phenylketonuri. Produktene selges hovedsakelig gjennom apotek og lignende utsalg, som for eksempel bandagister. Næringsmidlene skal brukes under medisinsk tilsyn.

Næringsmidler som omfattes av forskrift om medisinske næringsmidler skal meldes til Mattilsynet før de omsettes eller markedsføres på det norske marked.

I regelverksammenheng er medisinske næringsmidler definert som næringsmidler til særskilte grupper. Det er laget et eget regelverk som regulerer sammensetning og merking av disse produktene. Det generelle regelverket for næringsmiddelområdet (for eksempel merkeregelverket, hygieneregelverket, internkontroll etc.) gjelder også for disse produktene.

Vi gjør oppmerksom på at det er de som produserer, importerer og selger produktene som har ansvaret for at produktene er i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrere næringsmidler til særskilte grupperAltinn

Import og eksport

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selges medisinske næringsmidler som er produsert utenfor Norge på det norske markedet, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet på 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no.

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se mer informasjon på våre nettsider her: Grensekontroll

Du kan også gå direkte til Mattilsynet sin skjematjeneste (MATS) for å registrere deg som importør her: Mattilsynets skjematjenester

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Spesialmat og kosttilskudd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer