Hvordan melder jeg inn et medisinsk næringsmiddel?


Publisert 09.10.2012 | Sist endret 01.11.2016

Medisinske næringsmidler skal meldes til Mattilsynet før de omsettes eller markedsføres på det norske markedet.

Innmeldingen skjer via Mattilsynets skjematjeneste på AltInn: Registrere næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov

For å kunne bruke Altinn må virksomheten være registrert som et norsk foretak (norsk produsent, norsk importør eller som en norsk avdeling av et utenlandsk foretak/virksomhet, NUF).

Det er den norske produsenten eller importøren som er ansvarlig for at produktene meldes til Mattilsynet, men virksomheten kan gi andre bedrifter (f.eks. speditører eller konsulenter) tilgang til å sende inn skjemaet på vegne av seg.

Tilgangen gis i skjematjenesten under "Min profil, Bedrifter som jobber for meg". Personen som skal melde inn produkter må ha et norsk personnummer.

Meldeplikten på medisinske næringsmidler er hjemlet i forskrift for medisinske næringsmidler, § 19: Forskrift om næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Kontnaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til innmeldinger av medisinske næringsmidler, kan du ta kontakt via postmottak@mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?