Morsmelkserstatning og tilskuddsblandinger

Publisert 02.12.2019     Sist endret 20.01.2023

Morsmelkerstatning er et næringsmiddel som er ment til barn fra fødselen av. Morsmelk er den beste maten for spedbarn, men morsmelkerstatning er et alternativ når amming ikke er mulig, eller i tilfeller der det er behov for å gi barnet annen melk i tillegg til morsmelk.

Tilskuddsblanding er lik morsmelkerstatning på mange måter, men er beregnet til spedbarn eldre enn seks måneder.

I regelverksammenheng er morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger definert som næringsmidler til bruk ved særskilte grupper. Det er laget et eget regelverk som regulerer sammensetning og merking av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, men det generelle regelverket for næringsmiddelområdet (f.eks. merkeregelverket, hygieneregelverket, og regelverket for internkontroll) gjelder også for disse produktene. Dette kan du lese mer om nedenfor.

Det er virksomhetene sitt ansvar å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes. Både morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal meldes til Mattilsynet før de selges i Norge.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrere næringsmidler til særskilte grupperAltinn

Import og eksport

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selge morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding som er produsert utenfor Norge på det norske markedet, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller postmottak@mattilsynet.no.

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se informasjon om import av mat.

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev