Regelverksprosess

Forslag til endring i regelverket for næringsmidler til særskilte grupper

Publisert 16.06.2021     Sist endret 09.08.2021

Utkastet til ny EU-forordning vil føre til samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider ((EF) nr. 396/2005) og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper.

Utkastet vil endre forordning (EU) 2016/127. Forordningen er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Artikkel 4 og Vedlegg IV og V i forordning (EU) 2016/127 vil endres.

Vedleggene og artikkel 4 har krav med hensyn til pesticider i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningen er ikke vedtatt i EU.

 

Juni 2021 
 
Høring

 

 19.07.2021
 
Vedtakelse på EØS-komité møte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitémøtet.

Dato ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, seniorrådgiver, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 70