Ny rettsakt for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Publisert 29.05.2015     Sist endret 25.11.2016

I forbindelse med revisjonsarbeidet som foregår på særnær-området (forordning (EU) nr. 609/2013) har EU utarbeidet et utkast til ny rettsak for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er til gjennomlesning i juridisk avdeling i EU. Utkastet skal deretter på høring i Rådet. Den nye rettsaken vil erstatte nåværende direktiv 2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Den kommende rettsakten er under diskusjon i EU

 

Juni 2015 
 
Rettsakten vil bli sendt på høring med 3 måneders høringsfrist

 

Høst/vinter 2015 
 
Høring:

 

 

Høringsfrist: 07.06.2016
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 28.10.2016
 
Rettsakten er tatt inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper

 

 28.10.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50