Regelverksprosess

Ny rettsakt for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Publisert 29.05.2015     Sist endret 26.06.2019

I forbindelse med revisjonsarbeidet som foregår på særnær-området (forordning (EU) nr. 609/2013) har EU utarbeidet et utkast til ny rettsak for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er til gjennomlesning i juridisk avdeling i EU. Utkastet skal deretter på høring i Rådet. Den nye rettsaken vil erstatte nåværende direktiv 2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Den kommende rettsakten er under diskusjon i EU

 

Juni 2015 
 
Rettsakten vil bli sendt på høring med 3 måneders høringsfrist

 

Høst/vinter 2015 
 
Høring:

 

 

Høringsfrist: 07.06.2016
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 28.10.2016
 
Rettsakten er tatt inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper

 

 28.10.2016
 
Anvendelse dato

Forordningen skal anvendes fra 22. februar 2020. Når det gjelder morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er framstilt på grunnlag av proteinhydrolysater, er dato for anvendelse 22. februar 2021.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50