Rapport om klassifisering og sammensetning av sportsprodukter

Publisert 24.10.2012     Sist endret 05.02.2020

Sportsprodukter er spesialprodukter designet for bruk før, under og etter trening. Produktgruppen omfatter drikker, barer, geler, pulver som skal blandes ut med vann, og andre produkter som er ment brukt i forbindelse med trening.

Det finnes ingen bestemmelser i regelverket som sier noe om hvordan disse produktene bør være sammensatt, men produktene er klassifisert som næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. Dette medfører at produktene må være i overensstemmelse med kravene som er gitt i forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, i tillegg til annet relevant regelverk som finnes på næringsmiddelområdet.

EUs tidligere vitenskapskomite har imidlertid gitt noen retningslinjer for hvordan produktene kan være sammensatt.

Rapport fra EUs tidligere vitenskapskomite

EUs tidligere vitenskapskomite (SCF) har utarbeidet en rapport hvor de ser på hvordan ulike sportsprodukter kan inndeles i grupper og hvilke næringsstoffer de ulike produktgruppene bør inneholde.

I denne rapporten er all den vitenskapelige dokumentasjonen som var av relevans for området gjennomgått, inkludert en vurdering av sportsfolks eventuelle ekstra ernæringsmessige behov. Rapporten er fra 2001, og den bør sees i sammenheng med eventuell nyere litteratur på området.

SCF konkluderer med at den største forskjellen mellom de som trener aktivt og de som ikke trener, er det ekstra behovet fysisk aktive har for energi. SCF mener at det ekstra behovet i all hovedsak kan bli kompensert for med et økt inntak av mat. Den overordnede konklusjonen i rapporten er derfor at sportsfolk ikke har bruk for spesielle produkter, og at behovet for næringsstoffer dekkes gjennom et velbalansert kosthold. Det åpnes imidlertid for at enkelte produktkategorier kan være relevante for sportsutøvere fordi det - for eksempel - kan være vanskelig å få i seg tilstrekkelig med mat under en treningsøkt, eller for å optimalisere restitusjon.

Fire kategorier sportsprodukter

SCF har delt inn sportsproduktene i følgende kategorier;

 • Karbohydratrike produkter
 • Karbohydrat/elektrolyttdrikker
 • Proteinprodukter og proteinkomponenter
 • Kosttilskudd og relaterte produkter

For noen av kategoriene gir SCF visse anbefalinger om sammensetning, se tabellen nedenfor.

Tabell 1 - oversikt over kategorier

Tabell 1 gir en oversikt over fire ulike kategorier som SCF tenker det kan være naturlig at sportsprodukter deles inn i. Det er også gitt noen anbefalinger som SCF mener bør være tilfredsstilt for at produktene skal være egnet til sitt formål.

Tabell 1 gir en oversikt over fire ulike kategorier som SCF tenker det kan være naturlig at sportsprodukter deles inn i. Det er også gitt noen anbefalinger som SCF mener bør være tilfredsstilt for at produktene skal være egnet til sitt formål.
Produktkategori          Anbefalt sammensetning

Karbohydratrike produkter

 • Minimum 75 % av energien bør stamme fra fordøyelige/rask opptakbare karbohydrater (glukose, glukosepolymere, sakkarose etc.).
 • Dersom det er en drikke bør karbohydratinnholdet utgjøre minst 10 vektprosent (volum).
 • Dersom produktene berikes med vitamin B1, bør innholdet være minst 0,05 mg vitamin B1 per 100 kcal.
Karbohydrat-elektrolyttdrikker (kun karbohydrat)
 • Minimum 75 % av energien bør stamme fra fordøyelige/rask opptakbare karbohydrater (glukose, glukosepolymere, sakkarose etc.).
 • Innholdet av energi er anbefalt å ligge mellom 80 og 350 kcal/1000 ml
 • Slike drikker bør inneholde minimum 20 mmol/l (460 mg/l) natrium (som Na+), men ikke mer enn 50 mmol/l (1150 mg/l).
 • Osmolaliteten bør ligge mellom 200 and 330 mOsml/kg vann. Drikker med en osmolalitet på 300 mOsm/kg vann kan omtales som isotonisk.
Karbohydrat-elektrolyttdrikker som også inneholder protein/fett 
 • Eventuell tilsetning av næringsstoff-forbindelser må være i overensstemmelse med § 6 i forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige (gjennomfører forordning (EF) nr. 953/2009), som omhandler stoffer som kan tilsettes i næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. 
Proteinprodukter og proteinkomponenter 
 • Innholdet av protein i proteinkonsentrater bør være minst 70 % (av tørrstoffet) med en proteinkvalitet (NPU – netto proteinutnyttelsesgrad) på minst 70 %.
 • Innholdet av protein i proteinberikede sportsprodukter bør inneholde minst 25 E % fra protein med en proteinkvalitet på minimum 70 %.
 • Dersom vitamin B6 tilsettes produktene bør innholdet være minimum 0,02 mg vitamin B6 per gram protein.

 

Tabell 2 - oversikt over anbefalinger

Tabell 2 gir en oversikt over anbefalinger for andre substanser som kan tenktes tilsatt sportsprodukter.

Tabell 2 gir en oversikt over anbefalinger for andre substanser som kan tenktes tilsatt sportsprodukter.
Substans          Krav
Koffein
 • Kan tilsettes under forutsetning av at det er trygt og vist å være egnet (gi en fordel) for brukergruppen . Er ikke søknadspliktig.
Kreatin
 • Kan tilsettes under forutsetning av at det er trygt og vist å være egnet (gi en fordel) for brukergruppen. Er ikke søknadspliktig.
 • VKM har foretatt en nytte- og risikovurdering ved bruk av kreatin i sportsprodukter. Rapporten finnes på www.mattilsynet.no under tema “Sportsprodukter”, samt på www.vkm.no sine nettsider.
Karnitin
 • Kan tilsettes under forutsetning av at det er trygt og vist å være egnet (gi en fordel) for brukergruppen. Er ikke søknadspliktig. 
BCAA (forgrenede aminosyrer)
 • Kan tilsettes under forutsetning av at det er trygt og vist å være egnet (gi en fordel) for brukergruppen. Er ikke søknadspliktig. 
Andre substanser
 • Kan tilsettes under forutsetning av at det er trygt og vist å være egnet (gi en fordel) for brukergruppen. Er ikke søknadspliktig.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner