Vurdering av kreatin i sportsprodukter

Publisert 24.10.2012     Sist endret 24.10.2012

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en vurdering av kreatin i sportsprodukter. Kreatinprodukter er en vanlig kategori av sportsprodukter som brukes. VKM konkluderer med at kreatin i doser under tre gram om dagen ikke vil medføre noen helserisiko forutsatt at kreatinforbindelsen er ren nok.

Markedsføring og salg av sportsprodukter er økende, og bruk av kreatinprodukter synes å øke også blant mosjonister og ungdom. Kreatinprodukter blir hovedsakelig benyttet på grunn av den antatte positive effekten på musklenes yteevne ved aktivitet av høy intensitet og kort varighet.

Vurderingen som VKM har gjort av kreatintilskudd er basert på en gjennomgang av nyere vitenskapelig litteratur. Konklusjonene er i samsvar med EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sin vurdering fra 2004. VKM mener videre at det ikke foreligger nok dokumentasjon til å fastslå at dagsdoser på mer enn tre gram er trygt.

Potensielle negative helseeffekter (nedsatt nyrefunksjon, vektøkning og mage-/tarmplager) er ikke dokumentert i kontrollerte systematiske studier med friske personer, men det har blitt antydet at personer med nedsatt nyrefunksjon bør unngå kreatintilskudd.

Kreatinmonohydrat er den mest studerte formen for kreatintilskudd, og det er kun kreatinmonohydrat som inngår i studier som VKM har gjennomgått og som fokuserer på negative helseeffekter.

Eventuelle påstander som brukes på kreatinprodukter skal følge gjeldende regelverk om ernærings- og helsepåstander.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Vurdering av kreatin i sportsprodukter 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret