Regelverksprosess

Endring i sammensettingskravene til totale kosterstatninger for vektkontroll

Publisert 20.12.2022     Sist endret 21.12.2022

Kravene til tilsetning av linolsyre, alfa-linolensyre og magnesium til totale kosterstatninger for vektkontroll endres.

Den nye forordningen vil oppdatere kravene til sammensetting av totale kosterstatninger for vektkontroll med følgende endringer:

  • Kravet om innhold av linolsyre i tototale kosterstatninger oppheves.
  • Minimunsinnholdet av alfa-linolensyre reduseres.
  • Maksiuminnholdet av magnesium økes.

Samtidig vil også slankeproduktforskriften oppheves, da overgangsperioden i det nye regelverket har utløpt.

Mer informasjon om forordningen kan leses når høringen blir publisert.

 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningen er vedtatt i EU

Forordningen er vedtatt i EU men ennå ikke gjennomført i EØS.

29.11.2022 
 
Høring

 

Høringsfrist 20.02.2023
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

 

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50