EU-liste over aromastoffer (unionsliste)

Publisert 14.11.2012     Sist endret 09.03.2018

Alle godkjente aromastoffer er oppført på en egen EU-liste, også kalt Unionslista for aromastoffer og i EUs database over aromastoffer.

Generelt gjelder prinsippet om god produksjonspraksis, hvilket betyr at man ikke skal tilsette mere aromastoff enn nødvendig i maten.

For de fleste av stoffene på Unionslista er det ingen begrensninger, men det finnes enkelte unntak.

Oppdatering av unionslistene

Unionslisten(e) innenfor de tre sektorforordningene i “4-pakken”, som omfattter tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer, forventes å være i stadig endring på bakgrunn av oppdateringer. Det er Kommisjonen som skal oppdatere unionslistene.

Oppdateringene kan gjelde tilføying av nye stoffer, fjerning av stoffer og tilføying, fjerning og endring av betingelser, spesifikasjoner eller restriksjoner for bruk av stoffer på listene. Den felles godkjenningsprosedyren kan etter forordning (EF) nr. 1331/2008 artikkel 3 nr. 1 enten startes på Kommisjonens initiativ eller på bakgrunn av en innkommet søknad.

Nye (aroma)stoffer vil fortløpende kunne bli innlemmet på unionslisten ifølge en søknads- og godkjenningsprosedyre i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1331/2008 og forordning (EU) nr. 234/2011.

Fant du det du lette etter?