Enzymer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Forordning (EF) Nr 1332/2008 (enzymforordningen) trådte i kraft i EU fra 16.desember 2008 og 6. juni 2011 i Norge.

Enzymforordningen er en del av ”4-pakken” som i tillegg til den består av forordning (EF) Nr 1334/2008 (aromaforordningen), tilsetningsstofforordning (EF) Nr 1333/2008 (tilsetningsstofforordning) og forordning (EF) Nr 1331/2008 (felles godkjenningsprosedyre for de tre forannevnte områdene).

Næringsmiddelenzymer

Næringsmiddelenzymer defineres som et produkt som er framstilt av planter, dyr eller mikroorganismer eller produkter av disse, herunder et produkt som framstilles gjennom en fermenteringsprosess med mikroorganismer. Næringsmiddelenzymer katalyserer en bestemt biokjemisk reaksjon og tilsettes næringsmidler. Tilsetting av næringsmiddelenzymer skal ha et teknologisk formål under foredlingen, bearbeidingen, behandlingen, emballeringen, transporten eller lagringen av næringsmidler. Forordningen inneholder bestemmelser som gir de generelle materielle vilkårene for godkjenning og bruk av næringsmiddelenzymer, herunder om opprettelsen av en unionsliste over godkjente næringsmiddelenzymer, bruksbetingelser mv. og merkeregler.

De generelle vilkårene for å kunne godkjenne et næringsmiddelenzym er at enzymet må ikke utgjøre en trussel mot forbrukernes helse, det må være et rimelig teknisk behov for å bruke næringsmiddelenzymer, og bruken må ikke villede forbrukeren – for eksempel med tanke på næringsmiddelets art, ferskhet og kvalitet, produktets eller produksjonsprosessens naturlighet eller produktets ernæringsmessige kvalitet.

Søknader for godkjenning av nye næringsmiddelenzymer

Søknaden skal sendes direkte til Kommisjonen, som snarest mulig skal sjekke at søknaden tilfredsstiller kravene. Kravene til søknad og dokumentasjon står i forordning 234/2011.

Næringsmiddelet skal alltid være helsemessig trygt, jf. matlovens bestemmelser.

Prosesshjelpemidler

Prosesshjelpemidler skal ikke ha noen effekt i det ferdige produktet, og at det kun kan foreligge uunngåelige rester uten aktivitet i næringsmiddelet. Noen prosesshjelpemidler er regulert – f. eks. ekstraksjonsmidler, som er regulert i ekstraksjonsmiddelforskriften

Unionsliste

Det skal etableres en unionsliste for enzymer. For at et enzym skal kunne komme på denne listen må bruker/produsent søke om godkjenning. Alle søknader må være sendt inn til Kommisjonen innen en fastsatt frist. Mer informasjon om dette kommer.

Unionslisten for enzymer vil implementert når alle enzymene det er søkt om er vurdert, det vil ikke være en registreringsliste slik som det har vært for aromaer. De søknadene som blir sendt inn etter at søknadsperioden er utløpt vil ikke bli vurdert før Unionslisten er på plass.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer