Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Enkelte matvarer blir tilsatt vitaminer, mineraler og andre stoffer, herunder aminosyrer, som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.

I Norge er det forbudt å tilsette vitaminer, mineraler og aminosyrer til maten før Mattilsynet har gitt tillatelse. Dette er fordi et sammensatt og variert kosthold normalt vil inneholde de næringsstoffene kroppen har behov for.

Det er virksomhetens eget ansvar å søke Mattilsynet om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler eller aminosyrer, og å sette seg inn i og følge regelverket.

Mattilsynet behandler søknader om tilsetting, fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket og at det ikke finnes ulovlige produkter på markedet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret

Gebyrer

Stortinget har pålagt Mattilsynet å kreve gebyr for behandling av søknader om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler eller aminosyrer til næringsmidler. Dette er nedfelt i gebyrforskriften. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor store ressurser som kreves av Mattilsynet for å behandle søknaden, og om vi allerede har gitt tilsvarende tillatelser til andre tilsvarende produkter.