Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Publisert 02.12.2019     Sist endret 26.06.2023

Forlenget saksbehandlingstid

Meldinger og søknader i henhold til bestemmelsene i forskrift om vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler skal sendes til postmottak@mattilsynet.no

Vi har stor mengde saker til behandling. Dette påvirker den tiden vi bruker på å registrere, validere og behandle slike saker. I spesielt kompliserte saker, eller saker der vi ikke har fått fullstendige og riktige opplysninger, kan saksbehandlingstiden bli ytterligere forlenget.

Tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler kan i noen tilfeller bidra til å hindre mangelsykdommer i befolkningen. Et høyt inntak av vitaminer og mineraler kan samtidig ha negative helsemessige konsekvenser.

På disse temasidene kan du lese om reglene for tilsetning av vitaminer, mineraler og visse «andre stoffer» til næringsmidler, og tilsetning av visse «andre stoffer» til kosttilskudd, når tilsetningen gjøres ut fra stoffenes ernæringsmessige eller fysiologiske virkning. I EØS er reglene for slik tilsetning bare delvis harmonisert, og Norge har derfor nasjonale utfyllende bestemmelser.

De nasjonale utfyllende bestemmelsene inneholder to positivlister med vilkårene for tilsetning av a) vitaminer og mineraler til ulike kategorier næringsmidler og b) visse «andre stoffer» til ulike kategorier næringsmidler og kosttilskudd.

Det er virksomhetens eget ansvar å sørge for at slik tilsetning skjer i samsvar med vilkårene i disse positivlistene og reglene for øvrig, og å sende visse opplysninger til Mattilsynet dersom virksomheten er ansvarlig for den første omsetningen i Norge.

Når tilsetningen av vitaminer, mineraler eller visse «andres stoffer» ikke er i samsvar med vilkårene i positivlistene skal virksomheten melde eller søke Mattilsynet om dette før produktet kan selges i Norge.

Mattilsynet behandler slike meldinger og søknader, og fører tilsyn med at virksomheter som omsetter næringsmidler i Norge overholder kravene i regelverket.

Høring

Nikotinamidribosidklorid ny tillatt kilde til niacin i måltidserstattere

Send oss innspill innen: 03.10.2023

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Kantar undersøkelse 2019: Barn og ungdoms forhold til energidrikker PDF

Gebyrer

Stortinget har pålagt Mattilsynet å kreve gebyr for behandling av søknader om tillatelse til tilsetning av vitaminer, mineraler eller aminosyrer til næringsmidler. Se mer på Regelverk for innkreving av gebyrer og avgifter.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor store ressurser som kreves av Mattilsynet for å behandle søknaden, og om vi allerede har gitt tilsvarende tillatelser til andre tilsvarende produkter.