Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer


Publisert 17.01.2013 | Sist endret 20.12.2013

Enkelte matvarer blir tilsatt vitaminer, mineraler og andre stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. Dette blir ofte kalt "beriking".

I Norge er det forbudt å tilsette vitaminer, mineraler og aminosyrer til maten, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse. Et sammensatt og variert kosthold vil normalt inneholde de næringsstoffene kroppen har behov for. Norge har derfor en restriktiv praksis med å tillate slike tilsetninger.

Virksomhetene har ansvar for å søke Mattilsynet om tillatelse. Virksomhetene plikter å sette seg inn i og følge regelverket.

Mattilsynet behandler søknader om tilsetting, fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket og at det ikke finnes ulovlige produkter på markedet.

Mer om tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret

Import og eksport

Det er norsk importør som må stå som ansvarlig for søknadene om tillatelse til tilsetting av vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer. Mattilsynet vil forholde seg til den norske importøren ved behandling av søknader. Det er også norsk importør som vil få tilsendt faktura for behandling av søknaden etter endt behandling i Mattilsynet.

Risikovurderinger

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av gebyrer og avgifter.

Mattilsynets behandling av søknader om tilsetting av vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer til næringsmidler er omfattet av den forskriften som regulerer betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Denne forskriften har kortnavnet gebyrforskriften. Det er høyere gebyr første gang man søker om tillatelse til tilsetting, enn om man søker om tilsetting til f.eks. en ny smaksvariant.

Mattilsynet krever for tiden ikke gebyr for behandling av søknader som kun gjelder aminosyrer.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev