Regelverksprosess

Forslag om restriksjoner for bruk av plantearter som inneholder hydroksyantracenderivater i næringsmidler

Publisert 18.12.2020     Sist endret 01.02.2021

Forskriften vil gjennomføre en forordning (SANTE/10860/2018) i norsk regelverk. Denne nye forordningen vil forby bruken av stoffene aloe-emodin, emodin, danthron og preparater herav i næringsmidler. Forordningen vil også forby preparater av blad av Aloe-arter som inneholder hydroksyantracenderivater. Disse stoffene listes opp på i del A i vedlegg III i forordning (EF) nr. 1926/2006. I tillegg vil den nye forordningen plassere plantearter som inneholder hydroksyantracenderivater på del C i vedlegg III i forordning (EF) nr. 1925/2006.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til rettsakten er under behandling og er ennå ikke fastsatt i EU.

 

Desember 2020 
 
Høring

 

Høringsfrist 01.03.2021
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

 09.07.2021
 
Rettsakten ble tatt inn i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler, og er gjeldende i norsk rett
 06.09.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50